Verslo vertinimas

Verslo vertinimas arba įmonės vertinimas – tai specifinė vertinimo šaka, kai įvertinamas įmonės sukauptas kapitalas (turtas), bei esamas ir būsimas numatomas verslumas.

Verslo vertinimas pagrinde apima nematerialaus turto vertinimą tačiau neapsiriboja juo, įvertinamas įmonės akcijų pokytis, įsipareigojimai, bei turto vertės pokytis.

Šiuo atveju vertinama:

  • Verslo įsigijimas / reorganizavimas
  • Verslo  prarastos (negautos ) pajamos
  • Verslo  įsipareigojimai (kreditoriniai / debitoriniai)
  • Bankroto atveju
  • Kitais atvejais