Teisinis asistavimas

Bet kokioje situacijoje suteiksime visokeriopą teisinę konsultaciją, – tiek Lietuvos Respublikoje tiek už jos ribų.

Mes padedame net pačiose komplikuočiausiose situacijose, priimti kartais nepopuliarius tačiau būtinus sprendimus, išsaugančius esamas ar suteikiančius naujas galimybes.Atsakingai žiūrime į mūsų klientų priimamus sprendimus. Kaip nepriklausomi partneriai, savo klientus pirmus supažindiname su galimomis tendencijomis bei perspektyvomis, pasikeitusia mokestine ar teisine aplinka, rinkos dalyvių elgesiu ir galimomis rizikomis vienokioje ar kitokioje situacijoje.